XPC PRO CAMP Z ŁUKASZEM CERANEM SARDYNIA / WRZESIEŃ 2016