XPC PRO CAMP Z ŁUKASZEM CERANEM RODOS / WRZESIEŃ 2013 – II turnus