XPC PRO CAMP Z ŁUKASZEM CERANEM GRECJA / RODOS WRZESIEŃ 2015