XPC PRO CAMP Z ŁUKASZEM CERANEM CABO VERDE / LISTOPAD 2013