Kurs Instruktorski PZKITE w bazie Kite.pl

Zapraszamy na kurs instruktorski Polskiego Związku Kiteboardingu (http://pzkite.pl/), który odbędzie się w naszej szkole w terminie 9-14 czerwca 2017r.

Założenia organizacyjne kursu instruktorskiego:

– ilość kandydatów: 6-10 os przy jednym Intsruktorze Wykładowcy, maksymalnie do 14 os przy dwóch Instruktorach Wykładowcach

– maks 7 dni zajęć

– kończący egzamin praktyczny i teoretyczny

– możliwe otrzymanie dodatkowej praktyki tzw shadowing

– cena: 1800 pln

Uprawnienia po kursie:

– możliwość prowadzenia zajęć na 1 latawcu

– możliwość wystawiania Kart Kiteboardera

Kandydat na “Instruktora poziom I” musi posiadać następujące kwalifikacje:

– Ukończone 18 lat

– Ważny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy

– Posiadać licencje pomocnika instruktora

– umiejętności poziom – 4 PZK

– Praktyka: skok prosty

– Asystent powinien przedstawić zaświadczenie o przebytym stażu wystawionym przez licencjonowaną szkołę.

– Kandydat na instruktora, może skorzystać z przywilejów przejściowych i przystąpić do kursu instruktorskiego, oraz złożyć egzamin na instruktora PZKite.

Wynikiem pozytywnie odebranego egzaminu instruktorskiego jest:

– Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu Instruktora PZKite stopnia pierwszego.
– Otrzymanie karty kiteboardera prestige ( jeżeli nie posiada ) wraz z ubezpieczeniem zawodowym.

W celu otrzymania licencji zawodowej instruktora PZKite, osoba która skorzystała z przywilejów przejściowych powinna :

– Odbyć 40 godzinną praktykę w szkole PZKite lub pod nadzorem instruktorów z kwalifikacjami.

– Złożyć wniosek do komisji szkolenia (lub Instruktora wykładowcy) z potwierdzeniem od kwalifikowanego instruktora, lub licencjonowanej szkoły wraz z jego podpisem oraz oceną z przebiegu odbytej praktyki.

Uwaga:

Do czasu otrzymania decyzji o wydaniu licencji instruktorskiej, osoba jest objęta ubezpieczeniem w sposób ograniczony gdyż nie dopełniła wszystkich formalności związanych z posiadanym stopniem instruktorskim.

Prosimy o możliwie jak najszybsze odbycie praktyki w celu uniknięcia komplikacji.
Po otrzymaniu i zweryfikowaniu przez „KS” niezbędnych dokumentów, KS wysyła na adres instruktora, Licencję Instruktora PZKITE.PL

 

ZAPISY:

info@kite.pl

tel. 500 275 599

Tagi

Tagi przypisane do tego artykułu: Brak tagów przypisanych do tego artykułu.