Please Contact Us

Contact form

Mateusz Dudek z kite.pl

MATEUSZ

TRAINING, CAMPS, ACCOMMODATION

 

Sebastian Dudek z kite.pl

SEBASTIAN

DEPARTURES, STORE

+48 512 899 090
SEBASTIAN@KITE.PL

Life is better on the beach sticker

Olga Dudek Edukacja Sportowa
ul. Żmigrodzka 17A/3
60-171 Poznań
NIP 7811746458
REGON 300861649
BZWBK 27 1090 1346 0000 0001 3410 2606

Organizator obozów „Olga Dudek Edukacja Sportowa” wpisany jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 770.